1_ ثبت درخواست

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

2_ ارسال سرفصل‌ها

معرفی درس به همراه تعیین سرفصل‌ها

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

3_ هماهنگی ضبط ویدئوها

هماهنگی و زمان‌بندی پیش از ضبط ویدئوها

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

4_ قبول قرارداد همکاری

تکمیل فرم قرارداد و شروع همکاری رسمی

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

5_ هماهمگی پاورپوینت

پس از عقد قرارداد، هماهنگی جهت آماده سازی پاورپوینت و انجام تنظیمات فنی مطابق با استاندارد یونی‌ما انجام می شود.

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

6_ هماهنگی ضبط

انجام تنظیمات فنی و شروع به ضبط

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....

7_ ویرایش و نهایی‌سازی

عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....
عنوان آکاردئون
لورم ایپسوم متن ساختگی....